Vợt cầu lông Victor Thruster K 30

2.550.000  2.499.000